İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
  EN
   
HUMAN-COMPUTER INTERACTION


Araştırma Konularından Seçmeler

 

Kullanışlılık Testi

Kullanıcı Arayüzü Yazılımları

Okuma ve Konuşma Bozuklukları (Disleksi)

Sanat, Müzik ve Drama

Görsel Arayüz Tasarımı

Bilgisayar Destekli İşbirlikli Çalışma

Eğitsel Multimedya

Pazarlama Araştırmaları

Tıbbi Çalışmalar
 

Bilişsel Modeller

Psikoloji

Konuşma-Tanıma

Otizm

Bilgisayar Grafikleri

Veri Görselleştirme

Akıllı Eğiticiler

Psikolinguistik

Yazılım Mühendisliği| 2011 © Marmara BÖTE All rights reserved by Prof. Dr. Servet BAYRAM |