Bilim adamları Teknofobinin Anne Karnında Başladığı Görüşünde

Bath Üniversitesi, Psikoloji Bölümü (2010)*

Bath Üniversitesi araştırmacıları tarafından teknoloji kullanımından hoşlanmamanın
nedeninin anne karnında maruz kaldığımız hormonlarımızla daha iyi kavranabileceği ileri
sürüldü. Doğum öncesi testosteron seviyesi teknolojiyi anlamayı daha kolay veya daha zor olmasını sağlayan beyin gelişimi üzerinde etkili olabileceği tartışılmaktadır.

Psikoloji bölümü araştırmacıları bilgisayar programlama sınavlarında doğum öncesi
testosteron seviyesinin başarı puanları yüksek olan bilgisayar bilimi öğrencilerinde daha
yüksek olduğunu buldular.

Araştırmacılar öğrencilerin yüzük parmaklarıyla işaret parmakları arasındaki orana bakarak
doğum öncesi testosteron seviyesini buldular. Bilgisayar bilimi öğrencileri daha uzun yüzük parmakları ve daha yüksek doğumöncesi testosteron seviyesi içermekte ve üniversitenin programlama derslerinde diğer öğrencilere göre daha yüksek bir başarı elde etmektedirler.

Çalışmada üniversitenin bilgisayar bilimi bölümünde okumakta olan 150 öğrencinin parmak uzunlukları ve programlama sınav başarıları karşılaştırıldı ve öğrencilerin başarıları ile işaret ve yüzük parmakları uzunlukları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar ayrıca bilgisayar bilimi öğrencisi olmayan öğrencilerin teknoloji kullanımından hoşlanmama durumları ile parmak uzunlukları arasında bir ilişki olup
olmadığına baktılar. Çalışmada 119 sosyal bilim öğrencisi yer aldı. Kısa yüzük parmaklı
olanların teknoloji kullanımı konusunda anksiyete hissetmesi yönünde bir ilişki olduğu
bulundu. Araştırmacılar bunlardan yola çıkarak düşük doğumöncesi testosteron seviyesinin genel anksiyete duyarlılığı arasında ilişki olduğunu belirtmektedirler.

Araştırmanın liderlerinden Mark Brosnan doğum öncesi testosteron seviyesinin 20 yıl sonra üniversite başarısında etkili olmasının ilgi çekici olduğunu söylüyor.

Bilgisayar gibi yeni teknolojilerin kullanımında anksiyete ile düşük seviye doğum
öncesi testosteron arasında ilişki kurulmuştur. Araştırma boyunca birçok teknofobik ile
karşılaşıldığını ve bunun bilgisayar ilişkili anksiyeteyi daha iyi tanımlamaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Biyolojik yapımızın yeni teknolojiler hakkındaki anksiyete üzerinde nasıl etkili olabileceği
hakkında bu çalışma sonuçları önemli bir yer tutmaktadır.

* Bu makale, Bath Üniversitesi Psikoloji Bölümü Web sitesinden 20 Ocak 2011 tarihinde alınarak Türkçeye çevrilmiştir. URL: http://www.bath.ac.uk/news/2010/10/13/technophobia/