Teknofobi Kimlerde Görülür?

Teknofobi, çoğunlukla bilgisayar oyunları ya da mobil telefonlarla oynayarak büyümemiş, eski nesil insanlarda görmektedir. Bu insanlar hayatlarında telefonla kısa mesaj göndermemiş, I-pod ile müzik dinlememiş ya da  hiç DVD kullanmamış, teknolojiye aşina olmayan kişilerdir. Bu örnekler eski bir deyiş olan “Ağaç yaşken eğilir” özdeyişini geçerli kılmaktadır. Bu bakımından teknofobi’nin bir problem olarak var oluşu anlaşılabilir bir olgudur.

  yaslilar

Teknoloji alanındaki uzmanlar gittikçe daha gençleşmektedir. Torununuz olacak kadar genç yaştaki birisi tarafından bir konuda eğitilmek, doğanın kuralları ile ters düşmektedir. Çünkü geleneksel yaklaşıma göre bilgi ve ilim, eski nesillerden yeni nesillere aktarılarak devam eder. Gençlerin yaşlı insalara saygı duymaları gerektiğinin öğretilmesi de bir bakıma yaşlıların sahip oldukları bu bilgi ve deneyimleri sebebiyledir. Eğer bu sistem tersine döner ve gençlerin yaşlı insanlardan daha fazla bilgi ve deneyime sahip olduğu ve bilginin yeni nesillerden eski nesillere aktarılmaya başladığı düşünülürse, yaşlılara saygı anlamını yitirir mi?