İki Araştırmacı Teknofobinin Milyonlarca Öğrenciyi Etkileyebileceğini Söylüyor

Thomas DeLoughry (1995)

Bu çalışma 23 ülkeden 38 üniversiteki 3.392 birinci sınıf öğrencisinin teknoloji bilmişliği (technological sophistication) ve teknofobi düzeyini araştırmıştır. Teknoloji bilmişliği son kullanıcı teknolojilerinin (video kaset kaydedici, mikro dalga fırın, para çekme makinleri bilgisayar/video oyunları) üniversite bilgisayar kullanımı (sınıf bilgisayarları, kelime işlemci programlar, programlama dilleri ve kütüphane bilgisayarları)  yoluyla ve  bilgisayar sahipliği ile ölçülmüştür. Teknofobi anksiyete, biliş ve bilgisayar teknonolojisi tutum ölçekleriyle ölçülmüştür.

Sonuçlar çoğu ülkede teknofobik öğrencilerin çoğunlukta olduğunu gösterirken bazı ülkeler daha az teknofobik olarak görülmektedir. Önceki araştırmaların göstergeleri ile tutarlı olarak ve beklenildiği üzere yaş ve cinsiyet ile teknofobi arasında zayıf bir bağlantı bulunmuştur. Katılımcı ülkelerin dörtte birinden daha azında bilgisayar/ teknoloji deneyimi ile teknofobi arasında ters yönlü bir ilişki göze çarpmaktadır.

Erkek öğrenciler örneklemin yarısında kız öğrencilerden daha fazla teknoloji /bilgisayar tecrübesine sahiptirler.

Teknolojik bilmişlik değerleri ise  önemli ölçüde çeşitlilik göstermiştir. Farklı ülkelerdeki teknolofik bilmişlik be tenofobi değerlerinin ülkelerin teknolojiye karşı toplumsal tutumlarından, kültürel karakteristiği, politik iklimi, eğitim sistemindeki bilgisayar kullanımı ve teknolojik innovasyonların uygunluğu gibi başlıklarda ele alınmıştır.